IMG_7794

Novi Trade

Proizvodnja I Kupovina

Imamo sopstveno poljoprivredno zemljište u Srbiji. Tu se gaji deo useva uključujući žitarice, šećernu repu, soju i suncokret. Time se osigurava lično praćenje celog procesa od momenta klijanja pa sve do gotovog porizvoda.

Kupujemo one proizvode koje ne proizvodimo sami sa svetskog tržišta za naše klijente. Da bi se obezbedilo da uvek imamo najbolje cene i kupovinu, svakodnevno na svetskom nivou pratimo predviđanja cena ulja i masti.

Novi trading ne spekuliše sa svetskim cenama i mi ne pravimo zalihe na sopstveni rizik. Sve što radimo je bazirano na zahtevima i potrebama naših partnera.