PH242-034

Novi Trade

Veza Izmedu Svetova

NVT_notebook_cov

Lokalni zakoni i regulative, jezik, običaji, navike i najbolja trgovinska praksa nisu nepoznanica za naše zaposlene  na  ova dva domaća tržišta.

To nam omogućava da olakšamo trgovinu za srpske kompanije u EU i razmenu znanja u suprotnom smeru. Mi smo u suštini Holandska kompanija sa velikim poznavanjem srpskog tržišta; mi govorimo i razumemo jezik i dobro poznajemo lokalno poslovanje, praksu i kulturu.

Novi Trading je veza između internacionalnih kompanija u EU koje traže prilike u Srbiji i srpskih proizvođača koji traže najbolje sirovine za proizvodnju. Uložili smo svo svoje vreme i energiju u ovom regionu i (posle 20 godina poslovanja) ponosni smo da nas smatraju specijalistom broj 1 u ovoj oblasti.

Zainteresovani ste da nas upoznate? Kontaktirajte nas direktno.