PH242-093

Novi Trade

Odricanje Od Odgovornosti

Ovaj sajt je napravljen s najvećom mogućom pažnjom. Ipak, neke informacije mogu biti netačne i/ili nepotpune. Nikava prava ne proizilaze iz ove veb lokacije. Novi Trading ne preuzima odgovornost za neposredne ili posredne naknade štete koje su posledica korišćenja informacija dobijenih na ovoj veb lokaciji ili povezanim lokacijama. Sadržaj ove veb lokacije se ne sme objavljivati bez odobrenja kompanije Novi Trading.