PH146-041

Novi Trade

MISIJA I VIZIJA
NOVI upućuje na nešto novo i inovativno i odnosi se na način na koji pružamo usluge, inicijativu i podršku za naše poslovanje. Naša misija je da obezbedimo brz način trgovine u prehrambenoj i industriji stočne hrane između zemalja bivše Jugslavije i EU. Pored toga cilj nam je da doprinesemo bezbednoj proizvodnji hrane za ljudsku ishanu i ishranu životinja.

Naša vizija je da primenimo naše ogromno poznavanje svetske berze ulja i masti na dva glavna domaća tržišta – holandsko i srpsko.